POLICIE  ČESKÉ  REPUBLIKY

OKRESNÍ  ŘEDITELSTVÍ

Z N O J M O

 

 

 


Č.j.:ORZN- 9263/ČJ-KŘ-2007                                                                    Znojmo 18.června 2007

 

Obecní úřad

Textové pole: Vážený pan 
starosta
 

 

 

 

 

 

 

 


Žádost o spolupráci při prevenci kriminality

 

 

Vážený pane starosto, paní starostko,

 

žádáme Vás o umístění odkazu internetových stránek Ministerstva vnitra  na internetových stránkách vaší obce. Cílem Policie České republiky Okresního ředitelství Znojmo je přiblížit policejní práci občanům, poskytnout jim rady a zvýšit jejich informovanost o možnostech vhodné ochrany sebe, svého zdraví a majetku. Máme zájem poskytnout informace jaké obvodní oddělení Policie České republoiky je pro jeho obec příslušné, jména vedoucích pracovníků tohoto oddělení a příslušníků vykonávajících službu v okrsku příslušné obce. Internetové stránky Ministerstva vnitra mohou tyto informace poskytnout. Odkaz internetových stránek Ministerstva vnitra je ve tvaru http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/section.php?ids=135

Věříme, že tuto nabídku na společný postup při prevenci kriminality využijete.

 

plk. JUDr.  Petr  S I K O R A  v.r.

ř e d i t e l

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vyřizují:   nprap. Křepela Jan

             nprap. Mgr. Drahokoupilová Lenka

Preventivně informační skupina PČR OŘ Znojmo

tel. 974 641 207 - 208, pcrznpis@mvcr.cz